การตลาดออนไลน์ใช้ Social Listening ช่วยประหยัดค่าโฆษณาของ Facebook ได้อย่างไร

การตลาดออนไลน์ใช้ Social Listening ช่วยประหยัดค่าโฆษณาของ Facebook ได้อย่างไร แม้ว่าในหลาย ๆ ธุรกิจจะหันมาให้ความสนใจและทำการตลาดกันอย่างดุเดือดบนแพลตฟอร์มอย่าง Facebook แต่ก็มีหลาย ๆ ธุรกิจที่ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร บางธุรกิจต้องเจ็บตัว เสียทั้งเวลา และเสียเงินลงทุนจำนวนมากในการยิงแอด สาเหตุหลักมาจากขาดความรู้ความเข้าใจในการทำการตลาดบนโลกโซเชียล ไม่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ชัดเจน รวมถึงไม่สามารถเจาะตลาดเข้าหากลุ่มลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในวันนี้เราจะมาพูดถึงการใช้เครื่องมือ Social Listening Tools เพื่อช่วยลดต้นทุนค่าโฆษณาบน Facebook แต่ยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพ เพื่อเป็นแนวทางในการทำการตลาด

social listening toolsSocial Listening Tools คืออะไร

Social Listening Tools เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภค หากแปลตรงคัว หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ในการดักฟังเสียงสังคมบนโลกโซเชียลมีเดีย การดักฟังที่ว่านี้ทำโดยการ Set Keyword เพื่อให้หาการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ ทำให้ทราบว่าผู้บริโภคกลุ่มไหนสนใจแบรนด์ของคุณ พวกเขามีทัศนคติอย่างไร ชอบ หรือไม่ชอบ ช่วงเวลาในการตัดสินใจซื้อ ฯลฯ โดยธุรกิจสามารถนำข้อมูลที่ได้มาวางแผนกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งไม่เพียงแต่ใช้ดูความเคลื่อนไหวของผู้บริโภค แต่ยังสามารถใช้ดูความเคลื่อนไหวของคู่แข่งได้อีกด้วย

การโฆษณา คือ กลยุทธ์การตลาดที่สำคัญ แม้ว่าสินค้าของธุรกิจคุณจะดีและมีคุณภาพมากแค่ไหน แต่ถ้าคุณไม่โฆษณาหรือป่าวประกาศให้โลกรู้ สินค้านั้นก็ไร้ประโยชน์ ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือกำไรขึ้นมา สำหรับการโฆษณาผ่านช่องทาง Facebook ในยุคนี้กำลังเป็นที่ได้รับความสนใจ หลายธุรกิจประสบความสำเร็จ ในขณะที่บางธุรกิจไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ด้วยเหตุนี้เครื่องมือ Social Listening Tools จึงเข้ามาตอบโจทย์ช่วยให้ประหยัดค่าโฆษณาได้ค่อนข้างเยอะ อีกทั้งยังช่วยให้การโฆษณามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1.ช่วยทำให้เลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ต้องการจะโฆษณาได้อย่างตรงจุด

ในการโฆษณาบน Facebook สิ่งที่ทำให้หลายธุรกิจไม่คุ้มทุนหรือไม่ประสบความสำเร็จในการโฆษณา ก็คือ การโฆษณาด้วยวิธีหว่านแห หรือไม่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ชัดเจน แทนที่จะให้ความสำคัญกับเป้าหมายแต่กลับเน้นที่ปริมาณ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่คุ้มทุน บางธุรกิจลงทุนโฆษณาด้วยจำนวนเงินมากมายมหาศาลแต่กลับไม่ได้ Feedback ที่ดี Social Listening Tools เครื่องมือนี้จะเข้ามาช่วยวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว ด้วยการทำงานของ AI ซึ่งไม่ใช่แค่การวิเคราะห์ในขั้นพื้นฐานแต่เป็นการวิเคราะห์พฤติกรรมเชิงลึก ทำให้ธุรกิจสามารถรู้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แท้จริง และไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าโฆษณาด้วยเงินจำนวนมากเหมือนกับการโฆษณาแบบหว่านแหอีกต่อไป

2.ช่วยหาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการโฆษณา

ช่วงเวลาในการโฆษณาเป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้ไปกว่าการโฆษณาให้ตรงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ในการทำโฆษณากับ Facebook มีหลายรูปแบบและมีการเรียกเก็บค่าโฆษณาที่แตกต่างกันออกไป แต่ไม่ว่าคุณจะใช้รูปแบบใด สิ่งสำคัญคือต้องโฆษณาให้เหมาะสมกับช่วงนาทีทอง จะช่วยประหยัดต้นทุนค่าโฆษณาได้เยอะเลยทีเดียว Social Listening Tools เครื่องมือนี้จะเข้ามาช่วยวิเคราะห์หาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการโฆษณา จากการดังฟังเสียงและความเคลื่อนไหวของผู้บริโภคว่าพวกเขามีการพูดถึงแบรนด์ของคุณในช่วงเวลาใดมากที่สุด ทำให้คุณสามารถยิงแอดได้อย่างเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องโฆษณาหลายครั้งเพราะการโฆษณาเพียงครั้งเดียวในช่วงเวลาที่เหมาะสม ย่อมส่งผลดีกว่า

3.ช่วยวัดผลในการโฆษณา

Social Listening Tools ไม่ได้มีหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลเพียงอย่างเดียว แต่มีหน้าที่วิเคราะห์พร้อมสรุปผลให้ทราบว่าการโฆษณามีผลตอบรับเป็นอย่างไร การวัดผล คือสิ่งสำคัญที่สุดในการโฆษณา เช่น เมื่อเราโฆษณาออกไปแล้วมีลูกค้าเห็นมากน้อยเท่าไหร่ เข้ามายังหน้าร้านค้ากี่คน และขายสินค้าไปได้มากน้อยแค่ไหน เป็นต้น รวมถึงต้องดู Feedback ว่าโฆษณานั้น ๆ ดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้หรือไม่ ทั้งลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย และลูกค้ากลุ่มอื่น ๆ ที่สำคัญต้องดูว่าสิ่งที่ได้รับกลับคืนมานั้นคุ้มค่ากับเงินค่าโฆษณาที่จ่ายไปหรือไม่ หากไม่คุ้มค่าอาจต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่ จะช่วยประหยัดต้นทุนในการโฆษณา และได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น

4.ช่วยบริหารจัดการ Influencer ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บางครั้งการโฆษณาอาจต้องอาศัย Influencer หรือผู้มีอิทธิพลบนโลกโซเชียลมาช่วยในการกระตุ้นยอดขาย เช่น คนดัง ดารา หรือเน็ตไอดอล เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของคุณคือวัยรุ่น ที่อาจมีรสนิยมความชอบหรือมักจะคล้อยตาม Influencer ได้ง่าย โดยเครื่องมือ Social Listening Tools นอกจากวัดผลการโฆษณาได้แล้วยังสามารถติดตาม Feedback ของลูกค้าที่มีต่อ Influencer ในแต่ละคน เพื่อดูว่า Influencer คนไหนสร้างยอดขายหรือสร้างการรับรู้แบรนด์ที่ดีมากกว่า เป็นการประหยัดต้นทุนในการจ้าง Influencer มาโฆษณาโดยเน้นไปที่ Influencer คนสำคัญเท่านั้น

social listening toolsSocial Listening Tools ช่วยให้ธุรกิจสามารถประหยัดเงินค่าโฆษณาได้เยอะเลยทีเดียว และสร้างความคุ้มค่าในการลงทุน อย่างเช่น Mandala Analysis ผู้ให้บริการ Social Listening Tools ช่วยตอบโจทย์การตลาดออนไลน์ได้หลากหลาย ซึ่งไม่เพียงแต่ใช้วิเคราะห์ได้บนแพลตฟอร์มของ Facebook เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึง Twitter , Instagram , YouTube หรือ Web forum อย่าง Pantip สัมผัสความคุ้มค่าในการลงทุน วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ ผ่านระบบที่มีเสถียรภาพสูง สร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณเจริญเติบโต มียอดขายเป็นที่น่าพอใจ เข้าใจผู้บริโภคอย่างแท้จริง แม้ว่าการแข่งขันในตลาดจะเข้มข้นแต่ก็สามารถอยู่เหนือคู่แข่งได้ด้วย Social Listening Tools

You may also like

ดารา WNBA โพสท่าในชุดว่ายน้ำสีดำสำหรับชุดว่ายน้ำ Sports Illustrated

Sue Bird, Breanna Stewart, Nneka Ogwumike, Te’a Cooper และ DiDi Richards สวมชุดว่ายน้ำสีดำสำหรับชุดว่ายน้ำSports Illustratedฉบับล่าสุด

รถรับจ้างกรุงเทพ รถ6ล้อขนของ รับจ้างถนนสะพานใหม่ บริการรอบเดียวไม่มีคิดเพิ่ม

รถรับจ้างกรุงเทพ รถ6ล้อขนของ รับจ้างถนนสะพานใหม่ บริการรอบเดียวไม่มีคิดเพิ่ม ให้บริการ เช่ารถ 6 ล้อขนของในกรุงเทพฯ ถนนสะพานใหม่ บริการรับขนย้ายบ้านขนย้ายที่อยู่อาศัยขนย้ายคอนโด ขนย้ายอพาร์ทเม้นท์ ขนย้ายสำนักงานใหม่ ขนย้ายเฟอร์นิเจอร์ ขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างตลอดจนขนย้ายไซส์งาน ขนย้ายไม้เก่า ขนย้ายต้นไม้ทุกชนิด พร้อมให้บริการรับจ้างขนย้ายของด้วย รถ 6 ล้อรับจ้างขนย้ายรถรับจ้างขนของราคาถูกๆ...

จัดฟันบางนา: วิธีแก้อาการเสียวฟัน

จัดฟันบางนา: วิธีแก้อาการเสียวฟัน อาการเสียวฟัน หลายคนคงเคยต้องเผชิญกับอาการนี้ และเป็นปัญหากวนใจในการรับประทานอาหารเป็นอย่างมาก อาการเสียวฟัน เป็นอาการที่ทำให้รู้สึกเจ็บแปลบหรือปวดฟัน โดยเฉพาะเมื่อโดนความร้อน เย็น หรือความดันอากาศที่เปลี่ยนแปลง เป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพช่องปากที่ควรรีบแก้ไข และไม่ควรมองข้าม และถ้าหากรู้สาเหตุของอาการและรักษาแก้ไขได้ถูกจุดก็สามารถจบปัญหาที่รบกวนชีวิตประจำวันนี้ได้ เพราะอาการเสียวฟันส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหาร หรือการดื่มน้ำ ก็อาจจะทำให้รู้สึกเสียวฟันได้

Vanessa Hudgens จับคู่มินิเดรสสายโซ่ซีทรูกับชุดว่ายน้ำคัตเอาท์

หลังจากหยุดพักสองปีระหว่างการระบาดใหญ่ Coachella และราชินีผู้ครองราชย์Vanessa Hudgensได้กลับมาที่ทะเลทรายในสุดสัปดาห์นี้ และในวันเสาร์ที่ Hudgens ซึ่งเป็นงานประจำที่งานดนตรีประจำปีก็กลับมาแล้ว และแฟชั่นในงานเทศกาลของเธอก็ดีขึ้นกว่าที่เคย

Back to Top